Το www.e-epipla.com είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων (είδη επίπλων, επαγγλεμαστικού και οικιακού εξοπλισμού, κλπ) μέσω του διαδικτύου, το οποίο ανήκει στην εταιρεία Avant Garde Design Α.Ε. με έδρα στις Αχαρναί, Λ.Καραμανλή 76, 13678, με ΑΦΜ 997670043, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ. Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων του www.e-epipla.com μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Με την είσοδο του επισκέπτη/χρήστη στο δικτυακό αυτό τόπο τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση των όρων χρήσης, αποδέχεται τους όρους αυτούς και παραιτείται από κάθε αξίωση ήθελε προκύψει από την επίσκεψή του στο www.e-epipla.com. Το www.e-epipla.com δύναται να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους χρήσης. Οι επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Η χρήση του www.e-epipla.com μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση λογίζεται ως αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν.

Το www.e-epipla.com διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει, τροποποιεί ή/και αφαιρεί οποτεδήποτε οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται σε αυτό καθώς και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του χωρίς καμία προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Οι χρήστες και οι επισκέπτες της σελίδας οφείλουν να γνωρίζουν και να αποδέχονται τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται εδώ αλλά και τη σχετιζόμενη νομοθεσία.
Όλο το περιεχόμενο του www.e-epipla.com, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του www.e-epipla.com και της εταιρείας AVANT GARDE DESIGN A.E. και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου και φέρουν σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων, αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Ως εκ τούτου απαγορεύεται, χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρείας, η με οποιοδήποτε τρόπο χρήση μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου που υπάρχει στην παρούσα ιστοσελίδα.

Ταυτόχρονα ο επισκέπτης πρέπει να γνωρίζει ότι, θα θεωρηθεί υπεύθυνος, εάν προκαλέσει με οποιοδήποτε τρόπο οποιοδήποτε είδος ζημίας στο διαδικτυακό κατάστημα και θα κληθεί να αποζημιώσει την εταιρεία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η περίπτωση της άγνοιας νόμου ή της μειωμένης κατανόησης της παρούσας δεν μπορεί να θεωρηθεί νομικό επιχείρημα και ο επισκέπτης οφείλει να το γνωρίζει.

Σχετικά με τα (περιορισμένα) προσωπικά στοιχεία που ζητούνται για την πραγματοποίηση της συναλλαγής, η εταιρεία δεσμεύεται να τα χειριστεί σύμφωνα με το νόμο. Όσον αφορά δε τον λογαριασμό που διατηρεί κανείς υπάρχει η δυνατότητα της πλήρους διαγραφής κατόπιν δικής του εντολής ή και από την πλευρά της εταιρείας, η χωρίς προειδοποίηση κατάργησή του, σε περίπτωση που διαπιστωθεί νομική παράβαση, κακή προαίρεση, κακή και δόλια χρήση ή προσβολή των χρηστών ηθών.

Το www.e-epipla.com δεσμεύεται ότι θα προσπαθήσει να παρέχει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια στον επισκέπτη του δικτυακού τόπου. Εάν παρά ταύτα προκληθεί σε αυτόν οποιοδήποτε είδος ζημίας από το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος και γενικότερα από τη χρήση της υπηρεσίας – με δεδομένη την τήρηση της νομιμότητας και της καλής πίστης από την πλευρά μας, η εταιρεία δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη. Διατηρεί δε το δικαίωμά της να μεταβάλλει (διακόψει, τροποποιήσει, αναστείλει κλπ) κατά οποιονδήποτε τρόπο τις υπηρεσίες που παρέχει χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση. Επίσης το ηλεκτρονικό κατάστημα www.e-epipla.com επισημαίνει ότι τα ανωτέρω ισχύουν – περί αποποιήσεως κάθε ευθύνης - και για την πιθανή επίσκεψη του χρήστη σε άλλους δικτυακούς τόπους που πιθανόν θα οδηγηθεί από την ιστοσελίδα. Γενικότερα δεσμεύεται να προστατεύει τον χρήστη, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και των κακόβουλων εφαρμογών που ενδέχεται να τον ζημιώσουν, παίρνοντας ταυτόχρονα όλα τα δυνατά και αναγκαία μέτρα ώστε να μην αντιμετωπίσει αυτό το ενδεχόμενο.

Η εταιρεία διατηρεί κάθε επιφύλαξη για τυχόν λεκτικά λάθη ή λανθασμένες τιμές καθώς και λανθασμένες φωτογραφίες ή χρωματικές αποκλίσεις σε σχεση με το ηλεκτρονικό κατάστημα www.e-epipla.com.

Ασφάλεια συναλλαγών - Προστασία προσωπικών δεδομένων

Κατά την επίσκεψή σας στο www.e-epipla.com και προκειμένου να παραγγείλετε, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προιόντα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, κλπ.). Tα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου www.e-epipla.com, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Ο δικτυακός τόπος λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό το δικτυακό τόπο ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις και επιχειρηματικές μονάδες, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Ο Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

To www.e-epipla.com ΔΕΝ συλλέγει και ΔΕΝ αποθηκεύει στοιχεία των πελατών του που αφορούν αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, πιστωτικών καρτών και λοιπών στοιχείων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να προκαλέσουν οικονομική ζημία στους πελάτες της.

Επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών που σας παρέχουμε στην «Avant Garde design A.E.», κατ’ εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και της σχετικής ελληνικής νομοθεσίας.

1. Τι προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε και από πού τα συλλέγουμε
Η Εταιρεία μας επεξεργάζεται (λαμβάνει, διατηρεί και χρησιμοποιεί) τις εξής κατηγορίες προσωπικών δεδομένων: Στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) δικά σας, ή συγγενών σας.

2. Ποιος είναι ο σκοπός και η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων
Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο θεμιτό και νόμιμο για σαφώς καθορισμένους σκοπούς που αναφέρονται παρακάτω. Τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρεία περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη των σκοπών αυτών. Οι σκοποί που η Εταιρεία μας επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα είναι:

 • Η επικοινωνία μαζί σας για θέματα που αφορούν στις μεταξύ μας συναλλαγές.
 • Η έκδοση των απαιτούμενων φορολογικών παραστατικών.
 • Η ενημέρωσή σας για τα νέα της Εταιρείας και για νέες υπηρεσίες που παρέχουμε Νομική βάση για τους ανωτέρω σκοπούς αποτελούν:
  --Η συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, που επιβάλλει τη συλλογή των στοιχείων σας για την έκδοση νόμιμου παραστατικού.
  --Η συγκατάθεση που παρέχετε, προκειμένου να λαμβάνετε από την Εταιρεία ενημερώσεις για υπηρεσίες, προσφορές, κλπ.
  --Η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας, όσο και των δικών μας.

3. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων

Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς, τα επεξεργαζόμαστε αποκλειστικά εντός της Εταιρείας για τους σκοπούς και μόνο της παροχής της εκάστοτε υπηρεσίας. Κοινοποιούμε, επίσης, - όπου απαιτείται - δεδομένα σας στις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Μόνο μετά από εντολή σας, τα προσωπικά σας δεδομένα δύνανται να διαβιβαστούν σε τρίτους ή σε πρόσωπα που εσείς υποδεικνύετε. Η Εταιρεία δε θα διαβιβάσει τα δεδομένα σας σε τρίτη χώρα, ή σε διεθνή οργανισμό παρά μόνον κατόπιν αδείας σας και αφού διασφαλισθούν οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας. Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς, τα επεξεργαζόμαστε αποκλειστικά εντός της Εταιρείας για τους σκοπούς και μόνο της παροχής της εκάστοτε υπηρεσίας. Κοινοποιούμε, επίσης, - όπου απαιτείται - δεδομένα σας στις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Μόνο μετά από εντολή σας, τα προσωπικά σας δεδομένα δύνανται να διαβιβαστούν σε τρίτους ή σε πρόσωπα που εσείς υποδεικνύετε. Η Εταιρεία δε θα διαβιβάσει τα δεδομένα σας σε τρίτη χώρα, ή σε διεθνή οργανισμό παρά μόνον κατόπιν αδείας σας και αφού διασφαλισθούν οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας. Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς, τα επεξεργαζόμαστε αποκλειστικά εντός της Εταιρείας για τους σκοπούς και μόνο της παροχής της εκάστοτε υπηρεσίας. Κοινοποιούμε, επίσης, - όπου απαιτείται - δεδομένα σας στις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Μόνο μετά από εντολή σας, τα προσωπικά σας δεδομένα δύνανται να διαβιβαστούν σε τρίτους ή σε πρόσωπα που εσείς υποδεικνύετε. Η Εταιρεία δε θα διαβιβάσει τα δεδομένα σας σε τρίτη χώρα, ή σε διεθνή οργανισμό παρά μόνον κατόπιν αδείας σας και αφού διασφαλισθούν οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας. Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς, τα επεξεργαζόμαστε αποκλειστικά εντός της Εταιρείας για τους σκοπούς και μόνο της παροχής της εκάστοτε υπηρεσίας. Κοινοποιούμε, επίσης, - όπου απαιτείται - δεδομένα σας στις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Μόνο μετά από εντολή σας, τα προσωπικά σας δεδομένα δύνανται να διαβιβαστούν σε τρίτους ή σε πρόσωπα που εσείς υποδεικνύετε. Η Εταιρεία δε θα διαβιβάσει τα δεδομένα σας σε τρίτη χώρα, ή σε διεθνή οργανισμό παρά μόνον κατόπιν αδείας σας και αφού διασφαλισθούν οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.

4. Για πόσο χρόνο τηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα
Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν κατά το χρόνο που ορίζεται για κάθε ένα από αυτά στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και σε περίπτωση έγερσης αξιώσεως επί όσο χρόνο απαιτείται για την αμετάκλητη επίλυσή τους.

5. Ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή με αίτημά σας στην Εταιρεία μας, να ασκήσετε τα εξής δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή να μας ρωτήσετε ποια είναι τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε, για ποιους σκοπούς το κάνουμε, αν τα δίνουμε σε τρίτους και σε ποιους, καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να λάβετε δωρεάν αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων μετά από αίτησή σας.
 • Δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδή να αιτηθείτε την διόρθωση ανακριβών και την συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων σας.
 • Δικαίωμα διαγραφήςτων προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (i)όταν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, (ii) όταν ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας επί της οποίας βασίσθηκε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία, (iii) όταν τα προσωπικά δεδομένα σας υποβλήθηκαν σε επεξεργασία χωρίς την ύπαρξη της απαραίτητης νομικής βάσης.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίαςτων προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (i) όταν αμφισβητείται την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων σας και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (ii) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (iii) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, (iv) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.
 • Δικαίωμα φορητότητας,δηλαδή να αποστείλουμε τα δεδομένα σας σε πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο, ή / και σε έντυπη μορφή, σε σας, ή πρόσωπο που εσείς θα υποδείξετε, ή σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεση που έχετε παράσχει για ζήτημα σχετιζόμενο με την προστασία προσωπικών δεδομένων. Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, καθώς και για οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, παρακαλούμε να επικοινωνείτε στην «Avant Garde design A.E.», Λ.Καραμανλή 76, Αχαρνές, Αθήνα, με τον κο. Κωνσταντίνο Τουρλεντέ στο τηλέφωνο +30 210 2445127, email [email protected]. Επίσης έχετεδικαίωμανα υποβάλετε ανά πάσα στιγμή καταγγελία στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (τηλ.: 2106475600, email: [email protected], web: http://www.dpa.gr), σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι θίγονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά δεδομένα σας.

6. Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων
Η «Avant Garde design A.E.» έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται η εφαρμογή της νομοθεσίας και το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων και έχει εκπαιδεύσει κατάλληλα το προσωπικό του μέσω των Πολιτικών και των Διαδικασιών Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Επίσης δεσμεύει όλους τους συνεργάτες του, οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό του ως Εκτελούντες την Επεξεργασία με συμβάσεις που διέπονται από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.

Διεκπεραίωση Online Παραγγελίας

Όλα τα προϊόντα του online καταλόγου διατίθενται προς πώληση.

Το www.e-epipla.com ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητάς τους. Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν που παρήγγειλε ο πελάτης δεν είναι διαθέσιμο, τότε το www.e-epipla.com θα επικοινωνήσει μαζί του μέσω email ή/και τηλεφώνου, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την τοποθέτηση της παραγγελίας, ώστε να τον ενημερώσει για το πότε πιθανολογείται η παράδοσή του. Εάν ο πελάτης θεωρεί ότι το χρονικό διάστημα παραλαβής του προϊόντος δεν τον ικανοποιεί, δύναται να ανακαλέσει την παραγγελία του εν λόγω προϊόντος ενώ η τυχόν λοιπή παραγγελία του μπορεί να εκτελείται κανονικά.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1) Ελαττωματικά ή λανθασμένα προϊόντα:

Δεκτές είναι οι επιστροφές μόνο σε ελαττωματικά ή λανθασμένα προϊόντα με υπαιτιότητα του e-epipla.com.
Εφόσον τα προϊόντα, που παραλάβατε, είναι διαφορετικά από αυτά τα οποία παραγγείλατε ή παρατηρήσατε εργοστασιακό ελάττωμα, αρχικά θα πρέπει να μας στείλετε φωτογραφίες σε ψηφιακή μορφή στο email: [email protected] . Σε περίπτωση που δεχτούμε την επιστροφή τους, για την αποστολή πρέπει να βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, δηλαδή να έχουν αποσφραγισθεί προσεκτικά , να μην έχει παραβιαστεί η συσκευασία τους και να μην έχουν μονταριστεί.

Η επιστροφή γίνεται δεκτή εντός δέκα (10) ημερών από την ημ/νία αγοράς. Τα μεταφορικά των επιστροφών μέχρι το πρακτορείο των Αθηνών θα πρέπει να έχουν καλυφθεί από εσάς και μετά την παραλαβή και μόλις διαπιστωθεί η υπαιτιότητα μας, αναλαμβάνουμε την πίστωση του ποσού.

Για την αποφυγή δικής σας ταλαιπωρίας, καλό είναι να ελέγχετε προσεκτικά κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας σας και πριν την υπογραφή σας, την κατάσταση των προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα (π.χ. χτυπημένο ή σπασμένο εμπόρευμα, λάθος είδος κλπ).

Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, αφού επιβεβαιωθούν όλα τα παραπάνω και εφόσον δεν είναι δυνατή η επισκευή του με την αποστολή ανταλλακτικού ή μέρους του προϊόντος με επιβάρυνσή μας, τότε η αντικατάσταση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον το προϊόν υπάρχει διαθέσιμο. Διαφορετικά πραγματοποιείται επιστροφή χρημάτων.

Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή και τον έλεγχο των επιστρεφόμενων προϊόντων.

2) Προϊόντα κατόπιν παραγγελίας:

Για εξατομικευμένα προϊόντα τα οποία κατασκευάζονται κατά παραγγελία του πελάτη, δεν γίνονται δεκτές οι επιστροφές εκτός αν πρόκειται για ελαττωματικά ή λανθασμένα προϊόντα οπότε και υπόκεινται στην πολιτική «ελαττωματικά ή λανθασμένα προϊόντα» που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο ή αν τα προϊόντα βρίσκονται εντός εγγύησης

Τρόποι Πληρωμής

Όλες οι τιμές του ηλεκτρονικού μας καταστήματος αναφέρονται σε αγορές “μετρητοίς” και υπό αυτόν τον όρο δίνονται σε τιμή προσφοράς, χαμηλότερη της τιμής καταστήματος. Οι τιμές αυτές αφορούν ποσότητες που είναι διαθέσιμες στην αποθήκη μας, ενώ το www.e-epipla.com επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Οι αναγραφόμενες τιμές προϊόντων περιλαμβάνουν τον Φ.Π.Α..

Για τη διευκόλυνσή σας υπάρχουν και οι ακόλουθοι εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής:

1. Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό
Τραπεζικοί Λογαριασμοί:
Tράπεζα Πειραιώς: 5149063095399
ΙΒΑΝ: GR82 0172 1490 0051 49063095399
SWIFT-BIC CODE: PIRBGRAA

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος: 10047224505
IBAN: GR44 0110 1000 0000 10047224505
SWIFT-BIC CODE: ETHNGRAA

Αlpha bank: 503002002004924
ΙBAN: GR49 0140 5030 5030 02002004924
SWIFT-BIC CODE: CRBAGRAA

Eurobank: 0026 0273 920 201436118
IBAN: GR91 0260 2730 0009 2020 1436118
SWIFT-BIC CODE: ERBKGRAA

Δικαιούχος: Avant Garde design Α.Ε.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, παρακαλούμε να δίνετε στην τράπεζα ως αιτιολογία το Ονοματεπώνυμό σας και τον Αριθμό Παραγγελίας. Μετά τη συναλλαγή σας, θα πρέπει να στείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης σε εμάς με e-mail ή να μας ενημερώσετε τηλεφωνικά.

2. Μέσω Πιστωτικής - Χρεωστικής κάρτας και προπληρωμένων καρτών Visa, MasterCard & Maestro.

Έκδοση στοιχείων τιμολογίου
Στο www.e-epipla.com σας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε αν για την παραγγελία σας θα εκδοθεί απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο. Τιμολόγιο εκδίδεται σε εταιρείες και σε ελεύθερους επαγγελματίες, εφόσον συμπληρώσουν κατά την παραγγελία τους τα εξής στοιχεία: Επωνυμία εταιρείας, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. και αντικείμενο εταιρείας ή επάγγελμα για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Σε περίπτωση που επιλέξετε προεξόφληση (κατάθεση σε τράπεζα), η εξόφληση πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έγκρισης και επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας, διαφορετικά αυτή θα ακυρώνεται. Ο χρόνος αποστολής του προϊόντος υπολογίζεται από τη στιγμή ολοκλήρωσης της πληρωμής.

Παράδοση

1) Παραλαβή από το κατάστημα μας με έκπτωση 5% .

2) Παράδοση εντός Αθηνών με ίδια μέσα
- ΔΩΡΕΑΝ για παραγγελία άνω των 200€
- Mε χρέωση 15€ για παραγγελία μικρότερη των 200€.

3) Παράδοση εκτός Αθηνών:
- ΔΩΡΕΑΝ για παραγγελία άνω των 1000€.

Η παράδοσή της πραγματοποιείται στις αποθήκες της μεταφορικής στην κοντινότερη περιοχή της διεύθυνσής σας.

Εάν επιθυμείτε η παράδοση να γίνει "στην πόρτα σας", η χρέωση από τις αποθήκες της μεταφορικής μέχρι την διεύθυνσή σας επιβαρύνει εσάς σε κάθε περίπτωση.

- Για παραγγελία αξίας κάτω των 1.000,00€ η μεταφορά των εμπ/των πραγματοποιείται με έξοδα του πελάτη με μεταφορική εταιρεία που ο ίδιος θα επιλέξει (δικό του συνεργάτη ή μεταφορική προτεινόμενη από εμάς).

Ακολουθεί ενδεικτικός πίνακας μεταφορικού κόστους:

Για εμπ/τα μικρού μεγέθους (π.χ. κορνίζες, μαξιλάρια, σκαμπώ, φωτιστικά κλπ) το κόστος μεταφοράς κυμαίνεται από 7,00€-15,00€ ανά συσκευασία.

Για εμπ/τα μεσαίου μεγάθους (π.χ. ξαπλώστρες, τραπέζια, πολυθρόνες κλπ) το κόστος μεταφοράς κυμαίνεται από 10,00€-25,00€ ανά συσκευασία.

Για εμπ/τα μεγάλου μεγέθους (π.χ. κρεβάτια, στρώματα κλπ) το κόστος μεταφοράς κυμαίνεται από 25,00€-55,00€ ανά συσκευασία.

Τέλος για υπερμεγέθη εμπ/τα (π.χ. σετ σαλονιού, daybed κλπ) το κόστος κυμαίνεται από 50,00€-65,00€ ανά είδος.

*Σε περίπτωση που βρίσκεστε σε νησί ή σε δυσπρόσιτη περιοχή και θελήσετε να παραλάβετε στη διεύθυνσή σας, μπορούμε να σας βοηθήσουμε στον προσδιορισμό του κόστους μεταφοράς. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε, ότι η παράδοση των εμπ/των από τις μεταφορικές γίνεται "επί πεζοδρομίου", δηλαδή δεν αναλαμβάνουν την παράδοση εντός της οικίας ή του καταστήματος. Συνοψίζοντας, το κόστος μεταφοράς επιβαρύνει τον πελάτη και καταβάλεται από τον ίδιο στην μεταφορική κατά την παραλαβή βάσει του παραστατικού που θα του προσκομιστεί, εκτός από τις περιπτώσεις ειδικής συμφωνίας.

Σε περίπτωση που το κόστος μεταφοράς περιλαμβάνεται σε δικό μας παραστατικό, η εξόφλησή του ακολουθεί τη συμφωνία εξόφλησης της παραγγελίας.

Η εταιρεία μας δεν εμπλέκεται σε συμφωνίες ανάμεσα σε πελάτες και στις μεταφορικές εταιρείες.

Η μεταφορά εμπορευμάτων με μεταφορική εταιρεία γίνεται με εντολή και ευθύνη του πελάτη.

*** Παρακαλούμε να ελέγχετε κατά την παραλαβή την κατάσταση του εμπ/τος παρουσία του μεταφορέα και όπου αυτό δεν είναι εφικτό, υπογράφετε "με επιφύλαξη", σημειώνοντας και στο πρωτότυπο έγγραφο και στο αντίγραφο τυχόν παρατηρήσεις σας (π.χ. σκισμένη συσκευασία κλπ).

Σε περίπτωση προβλήματος κατά την παράδοση από υπαλλήλους της εταιρείας μας, επικοινωνείτε μαζί μας πριν την απομάκρυνσή τους.

Το προϊόν προστέθηκε στα αγαπημένα

Τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου. Συνεχίζοντας την πλοήγησή σας αποδέχεστε τη χρήση cookies